Spacerowali śladem żabnieńskich Żydów

Spacerowali śladem żabnieńskich Żydów

Nawet padający momentami deszcz nie odstraszył miłośników lokalnej historii, którzy bardzo licznie wzięli udział w spacerze historycznym ulicami Żabna.

Podczas spaceru jego uczestnicy poznali historię ludności żydowskiej i miejsca z tą historią związane. Jednym z punktów programu było wejście na teren cmentarza żydowskiego, gdzie zastępca burmistrza Żabna wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Żabnie złożyli wiązankę kwiatów w hołdzie zmarłym mieszkańcom Żabna wyznania mojżeszowego. Spacer pod hasłem „Śladami żabnieńskich Żydów” zakończył się na ul. 3 Maja, gdzie, gdzie przed II wojną światową znajdowała się bożnica, dom modlitwy i łaźnia żydowska, a w czasie II wojny światowej także getto. Getto w Żabnie zostało zlikwidowane w 1942 r. Był to koniec zamieszkiwania ludności żydowskiej na terenie miasta. Warto wspomnieć, że Żydzi zamieszkiwali Żabno już od połowy XVII w., a w okresie międzywojennym stanowili nawet 40% społeczeństwa.

Historię miejsc związanych z Żydami i dziejami miasta przybliżył uczestnikom Paweł Domański – historyk, kustosz Izby Pamięci „Ostatnie takie galicyjskie”, autor ponad 20 publikacji z dziejów Żabna.

Spacer zorganizowany został w ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji getta w Żabnie w ramach Aktion Reinhard.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność