Burmistrz Żabna informuje, iż w dniach od 13.02.2024 r. do 04.03.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące projektów nowych statutów Sołectw Gminy Żabno oraz Miasta Żabna.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych Sołectw oraz Miasta Żabna na temat treści nowych statutów każdego z Sołectw oraz Miasta Żabna.

Konsultacje przeprowadzana są z inicjatywy Burmistrza na podstawie zarządzeń, stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren każdego z Sołectw oraz Miasta Żabna.

W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie poszczególnych Sołectwa oraz Miasta Żabna, które najpóźniej w dniu konsultacji ukończyły 18 lat.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. sondażu internetowego:
a. polegającego na odesłaniu na adres statuty@zabno.pl, uzupełnionej ankiety, dotyczącej udostępnionego na stronie internetowej https://zabno.pl/statuty-solectw-konsultacje/, projektu statutu każdego Sołectwa.

W tytule lub w treści wiadomości należy dopisać “Konsultacje projektu Statutu Sołectwa ……………/Miasta Żabna”.

2. zapytania ankietowego:

a. polegającego na udostępnieniu formularzy ankiet w Urzędzie Miejskim w Żabnie
i wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Żabno.

Wypełnione ankiety należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego
w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

3. otwartego spotkania z mieszkańcami poszczególnych Sołectw oraz Miasta Żabna

w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie (Sala Klubowa), ul. Władysława Jagiełły 16,
33-240 Żabno,  zgodnie z poniższym harmonogramem:
a. Bobrowniki Wielkie – 15.02.2024 r. godz. 16:00
b. Ilkowice – 15.02.2024 r. godz. 17:30
c. Łęg Tarnowski – 15.02.2024 r. 19:00
d. Podlesie Dębowe – 16.02.2024 r. godz. 16:00
e. Miasto Żabno – 16.02.2024 r. godz. 17:30
f. Chorążec – 19.02.2024 r. godz. 15:00
g. Fiuk – 19.02.2024 r. godz. 16:30
h. Sieradza – 19.02.2024 r godz. 18:00
i. Odporyszów – 19.02.2024 r. godz. 19:30
j. Nieciecza – 20.02.2024 r. – godz. 16:00
k. Czyżów – 20.02.2024 r. godz. 17:30
l.  Gorzyce – 20.02.2024 r. godz. 19:00
m. Siedliszowice – 26.02.2024 r. godz. 16:00
n. Pierszyce – 26.02.2024 r. godz. 17:30
o. Janikowice – 26.02.2024 r. godz. 19:00
p. Pasieka Otfinowska – 27.02.2024 r. godz. 16:00
q. Goruszów – 27.02.2024 r. godz. 17:30
r. Otfinów – 27.02.2024 r. godz. 19:00
s. Kłyż – 01.03.2024 r. godz. 16:00
t. Niedomice – 01.03.2024 r. godz. 17:30

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji będzie powołany przez Burmistrza Żabna zespól ds. konsultacji projektów statutów sołectw w Gminie Żabno.

Burmistrz Żabna – Marta Herduś

 

ZARZĄDZENIA - ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW – DOKUMENTY DO POBRANIA (WERSJA .PDF)

FORMULARZE ANKIET:

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność