Dane ogólne gminy

Położenie

Miasto i Gmina ŻABNO położone są w województwie małopolskim nad rzeką Dunajec w północno – zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Teren Gminy jest równiną wzniesioną do 190 m n.p.m. ciągnącą się wzdłuż Dunajca do rzeki Wisły.

Gmina Żabno graniczy:
– od południa z miastem Tarnów;
– od zachodu poprzez rzekę Dunajec z gminą Radłów i Wietrzychowice;
– od północy z gminą Gręboszów;
– od wschodu z gminą Olesno, gminą Dąbrowa Tarnowska i gminą Lisia Góra;
Granica z gminami Gręboszów, Olesno i gminą Dąbrowa Tarnowska stanowi również granicę pomiędzy powiatem dąbrowskim a tarnowskim.

Obszar

Powierzchnia ogółem – 101.5 km2, w tym miasto – 11 km2 .

Ludność gminy

Ogółem – ok. 19 000. 1 miasto – ok. 4.500, 19 sołectw – ok. 14 500, gęstość zaludnienia – 176.0 /km2.

Układ komunikacyjny

Żabno posiada układ dróg gwiaździsty, zapewniający połączenie z innymi gminami województwa. Miasto leży w bok od trasy Warszawa – Kielce – Tarnów – Krynica, w odległości 15 km od Tarnowa i 115 km od Kielc. Posiada połączenie kolejowe wraz z bocznicą. W odległości ok. 15 km znajduje się węzeł autostrady A4  Kraków – Rzeszów.
Przez gminę Żabno przebiegają następujące drogi wojewódzkie:
976 Tarnów- Niedomice z odcinkiem nr 973 Żabno- Otfinów- Borusowa z przeprawą promową na Wiśle;
975 Wojnicz- Radłów- Żabno- Dąbrowa Tarnowska;
973 Żabno- Nowy Korczyn- Busko Zdrój;
oraz drogi powiatowe nr 338 (z gminą Tarnów i miastem Tarnów), 308 (z gminą Radłów), 337, 334 (z gminą Dąbrowa Tarnowska), 333, 331 (z gminą Olesno, miastem Dąbrowa Tarnowska na wschodzie i gminą Radłów poprzez przeprawę promową na Dunajcu), 329, 330, 301 (z gminą Gręboszów), 105 (z gminą Gręboszów, a poprzez przeprawę promową z gminą Wietrzychowice, dalej ze Szczurową), 318 (z gminą Gręboszów).

Telekomunikacja

Miasto ma sieć telefoniczną oraz cyfrową centralę automatyczną, do której podłączonych jest około 7 tysięcy abonentów. Połączenia wykonano w technologii światłowodowej.

Zaopatrzenie w wodę

Gmina posiada 3 własne ujęcia wody: w Żabnie, Łęgu Tarnowskim i Gorzycach. Dodatkowo poprzez ujęcie na rzece Dunajec i wybudowaniu 17 kilometrów magistrali wodnej, ma możliwość poboru dużych ilości wody z ujęć dla miasta Tarnowa. Dzięki temu gmina jest bardzo dobrze zaopatrzona w wodę i posiada jej duże rezerwy.

Źródła energii

Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej pozwala na pełne pokrycie potrzeb oraz umożliwia zwiększenie jej poboru o 30%. Gaz – miasto i wsie całkowicie zgazyfikowane gazem ziemnym nisko i  średniociśnieniowym.

Sieć kanalizacyjna

Gmina posiada własną oczyszczalnie ścieków o przepustowości docelowej 1 200 m3 na dobę. Obecnie systemem kanalizacji objęte jest blisko 2/3 obszaru gminy.

Zasoby mieszkaniowe

Na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięte indywidualne budownictwo jednorodzinne. W gminie znajduje się duża ilość atrakcyjnie położonych terenów przygotowanych pod budownictwo indywidualne. Funkcjonują tutaj dwie spółdzielnie mieszkaniowe.

Rolnictwo

Na terenie gminy występują bardzo żyzne gleby: urodzajne mady, piaszczysto – gliniaste oraz darniowo – bielicowe o klasie: I, II-IV. Bardzo dobre warunki klimatyczne oraz najdłuższy w Polsce okres wegetacji, sprzyja rozwojowi rolnictwa, warzywnictwa i sadownictwa. Północna części gminy jest typowo rolnicza – dominują tu gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych. Gmina posiada nadwyżki produktów rolnych w stosunku do potrzeb lokalnego rynku.

Oświata

Na terenie Gminy funkcjonują przedszkola publiczne i niepubliczne, żłobek, szkoły podstawowe, szkoła ponadpodstawowa. Placówki te funkcjonują w nowo wybudowanych lub gruntownie wyremontowanych obiektach, posiadających nowoczesne zaplecze dydaktyczno – naukowe wraz z pracowniami specjalistycznymi : np. do nauki języków obcych lub zajęć z informatyki. W celu poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wybudowane zostały nowe sale sportowe, które wyposażono w nowoczesny sprzęt. Przy szkołach w Łęgu Tarnowskim i Żabnie znajdują się kompleksy boisk typu “Orlik”, w Niecieczy, Bobrownikach Wielkich, Sieradzy, Otfinowie i Niedomicach gmina wybudowała boiska wielofunkcyjne w sąsiedztwie lub w obrębie terenu szkoły.

Zdrowie

W 2000 roku w Gminie Żabno rozpoczął działalność Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, który swoją opieką obejmuje mieszkańców Gminy Żabno oraz Gminy Wietrzychowice. Na terenie Gminy Żabno funkcjonują cztery ośrodki zdrowia: w Żabnie, Łęgu Tarnowskim, Niedomicach i Otfinowie, świadcząc wysokiej jakości usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w wyremontowanych i estetycznych obiektach.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność