Parkingi

I. Uchwała Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

1. Ustala się następujące rodzaje i stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania:

1) opłata jednorazowa:

– za pierwsze 30 minut parkowania                              – stawka 0,00 zł – po uprzednim podaniu numeru rejestracyjnego i pobraniu darmowego biletu w parkometrze (w danym dniu jednorazowo dla danego pojazdu)

– za pierwszą godz. parkowania                                   – stawka 1,60 zł

– za drugą godz. parkowania                                        – stawka 1,80 zł

– za trzecią godz. parkowania                                       – stawka 2,00 zł

– za czwartą i każdą następną godz. parkowania           – stawka 1,60 zł

2) opłata jednorazowa na ul. Królowej Jadwigi (od al. J. Piłsudskiego do bramy wjazdowej
do SG ZOZ):

– za pierwszą godzinę parkowania                                  – stawka 1,00 zł

– za drugą godzinę parkowania                          – stawka 1,20 zł

– za trzecią godzinę parkowania                        – stawka 1,40 zł

– za czwartą i każdą następną godz. parkowania           – stawka 1,00 zł

3) opłata abonamentowa dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania:

– za 1 miesiąc                                                                – 30 zł

– za 6 miesięcy                                                              – 80 zł

– za 12 miesięcy                                                            – 140 zł

4) opłata abonamentowa typu “P”:

– za 1 miesiąc                                                                – 150 zł

– za 6 miesięcy                                                              – 400 zł

– za 12 miesięcy                                                            – 800 zł

4) W razie wyznaczenia w strefie zastrzeżonych stanowisk postojowych w celu korzystania na zasadzie wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo opłata abonamentowa wynosi:

– abonament za 1 miesiąc na stanowisku zastrzeżonym                        – 250 zł

– abonament za 6 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym                     – 800 zł

– abonament za 12 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym –                 1400 zł

III. Wniosek o kartę abonamentową mieszkańca strefy płatnego parkowania – FORMULARZ

IV. Wniosek o kartę abonamentową typu “P” – FORMULARZ

V. Regulamin

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność