Referat rolnictwa i gospodarki gruntami

14-645-69-13

505-135-318

Wew. 41

Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

Karolina Fastnacht-Kundzierewicz

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym

Klaudia Krupa

14-645-69-13

505-135-318

Wew. 42

Kierownik referatu,

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji

Monika Zielińska

Z-ca kierownika referatu,

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej

Anna Lechowicz

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

Monika Guzy

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i numeracji porządkowej

Ewa Smolik

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność