Zasłużeni dla gminy Żabno

Procedura nadania tytułu Zasłużonego dla Gminy Żabno

Stanisław Kusior

Aniela Szumlańska

Pani Aniela Szumlańska – lekarz – pediatra.

Urodziła się w 1937 r. w Trześni w gminie Niwiska, w powiecie kolbuszowskim. Medycynę studiowała na Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie w 1962 roku uzyskała dyplom lekarza medycyny. Następnie odbyła roczny staż w Szpitalu w Tarnowie. Od 1963 do 1976 roku pełniła funkcję kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedomicach, równocześnie pracując też na pół etatu w Niedomickich Zakładach Celulozy.

W kwietniu 1975 r. uzyskała specjalizację z pediatrii.

W 1975 roku, kiedy otwarto nowy ośrodek zdrowia w Łęgu Tarnowskim, Pani Aniela Szumlańska podjęła tam pracę, gdzie pracowała nieprzerwanie do roku 2017.

Pani doktor całe swoje życie zawodowe związała z Gminą Żabno. Profesjonalizm, poświęcenie, duża wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, zrozumienie jego potrzeb oraz służba mieszkańcom to cechy, które towarzyszą pani doktor. Jest człowiekiem gotowym nieść pomoc o każdej porze dnia, a nawet nocy, o wielkim sercu, pełnym dobroci; lekarzem, któremu kolejne już pokolenie oddaje pod opiekę medyczną życie i zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Warto dodać, że Pani Doktor została odznaczona Orderem Błękitnej Niezapominajki przyznawanym przez Dziecięcą Kapitułę za gorące serce życzliwe dzieciom. To wyraz uznania dla osób, które ofiarnie, z dużym poświęceniem, zaangażowaniem i wielkim sercem działają dla dobra społeczeństwa, w szczególności na rzecz najmłodszych. Wyróżnieni, to osoby gorącego serca i wielkiego ducha, nad wyraz wrażliwe, troskliwe, bez reszty oddane innym, osoby, które dzięki swej postawie stanowią wzór do naśladowania. Order ten Pani Aniela Szumlańska otrzymała w maju 2013 roku.

Zbigniew Lustofin

Na wniosek Burmistrza Żabna, uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/506/22 z 28 kwietnia 2022 r. medalem „Zasłużony dla Gminy Żabno” uhonorowany został Pan Zbigniew Lustofin

Osiągnięcia zawodowe Pana Zbigniewa Lustofina, to praca w Komitecie Budowy Publicznego Gimnazjum w Żabnie w latach 1996r.do 2002r. Prace związane z rozbudową szkoły podstawowej w Żabnie, pozyskiwanie środków rzeczowych z Ministerstwa Sportu  oraz Małopolskiego Programu Operacyjnego. Współpraca przy budowie i rozbudowie budynków sportowych w  Niecieczy, Żabnie, Niedomicach  i Otfinowie przy pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ministerstwa Sportu, budowa Orlików. Długoletnia współpraca  i działalności w organizacjach sportowych TOZPN i MZPN. Działalność w Powiatowej  Radzie  Zatrudnienia. Wspierający akcje jako wolontariusz osobom chorym wymagających wsparcia i pomocy ludzi dobrej woli. Promuje i uczestniczy w akcji zbiórek na rzecz odnowy pomników i gminnych zabytków np. pomnika  Jana Wnęka pierwszego lotnika z  Odporyszowa. W 1998r. współorganizator koła PCK.

Za pracę na rzecz środowiska i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym został odznaczy odznakami i medalami:

– Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Oświaty data 17.04.1997r;

– Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej data 17 .04.1998r.

– Odznaka Pamiątkowa Ruchu Młodzieży PCK  w Polsce 2011r.

– Złota odznaka za długoletnią służbę – 2016r.

– Honorowa Odznaka PCK II stopnia – 2017r.

– Honorowa Odznaka MZPN – 2018r.

– Medal 105 lat MZPN – 2020r.

Marian Fido

Na wniosek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Żabno, uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie nr XXXIV/486/22 z 12 lutego 2022 r. medalem” Zasłużony dla Gminy Żabno” uhonorowany został Pan Marian Fido.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność