Ratusz w Żabnie

Zabytkowy Ratusz w Żabnie mieści się w pobliżu Kościoła pw. Ducha Świętego w Żabnie. Powstał w XIX wieku, a starania w jego budowę włożył ówczesny burmistrz miasta Franciszek Mazurkiewicz.

Żabno w swoich początkach istnienia uległo kilkukrotnie zniszczeniu. Pierw zostało spalone, przez dokonujących najazdów na Polskę Tatarów, później ponownie przez Szwedów, a kolejno do pożarów miasta mieli się przyczynić sami mieszkańcy. Po jednym z większych pożarów w 1888 roku, ówczesny burmistrz Żabna, zdecydował żeby w miejscu spalonych budynków wybudować ratusz.

Ratusz został oddany do użytku w 1896 roku. Głównym architektem budowli był Jakub Kurkowski. Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta, obok kościoła parafialnego przy rynku. Założony jest na planie prostokąta. Jest to budynek jednopiętrowy, nakryty dwuspadowym blaszanym dachem. Kondygnacje i ściany szczytowe oddzielone są gzymsem.

Był siedzibą władz lokalnych i innych instytucji działających na terenie Żabna, m.in. policji. Swoją siedzibę miała w nim także Szkoła Powszechna (1920 – 1966). Od 1968 roku w budynku Ratusza swoją działalność rozpoczął Zespół Szkół Zawodowych – obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność