Kolejna inwestycja na terenie gminy Żabno została właśnie zagwarantowana podpisaniem umowy. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr K203565 Hektary-Adamierz w km od 0+390 do 1+650 w miejscowości Gorzyce” wykonana zostanie do połowy grudnia.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi gminnej wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów, konserwację rowów, remont oraz budowę przepustów, a także przebudowę przydrożnego rowu. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. Przewidziano  również przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z o.o. Umowa podpisana przez burmistrza Żabna Martę Herduś opiewa na 2 988 981,06 zł. Podczas podpisania umowy  obecny był Radny Rady Miejskiej w Żabnie Marek Szostek.

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr K203565 Hektary-Adamierz w km od 0+390 do 1+650 w miejscowości Gorzyce” współfinansowane jest z Polskiego Ładu.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyce

 

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność