14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Proboszcz Jerzy Kawik poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którego trasa wiodła od kaplicy na cmentarzu parafialnym do miejsca na rozwidleniu dróg ul. Warszawskiej i ul. Głowackiego, gdzie poświęcił krzyż i okolicznościową tablicę. Zastępca Burmistrza p. Piotr Broda przeczytał jej treść: „W tym miejscu od XV do XVIII wieku stał kościół szpitalny p.w. Świętego Krzyża. Drewniany, jednonawowy z trzema murowanymi ołtarzami, służył ubogim mieszkającym w pobliskim szpitalu. Wizytator biskupa krakowskiego ks. Krzysztof Kazimirski w 1596 r. zapisał, że kościół ten posiada dzwon, a wewnątrz ładną polichromię. Po zniszczeniu kościoła p.w. Ducha Świętego w 1657 r. przez wojska Jerzego Rakoczego, przez 27 lat pełnił funkcję świątyni parafialnej. Kościół Świętego Krzyża spłonął w 1799 r. Przechodniu uczcij modlitwą miejsce, na którym przez stulecia sprawowana była święta Liturgia. Parafia p.w. Ducha Świętego w Żabnie, Miasto Żabno AD 2022”.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia tego ważnego miejsca w historii naszego miasta w roku Jubileuszu 600-lecia istnienia parafii: Inicjatorowi tego wydarzenia i twórcy krzyża p. Henrykowi Korusowi, a także p. Ryszardowi Gwoździowi, p. Janowi Wójcikowi i p. Mariuszowi Wasylewiczowi. Dziękujemy szczególnie Burmistrz p. Marcie Herduś i pracownikom Urzędu Miejskiego oraz bezpośredniemu wykonawcy p. Stanisławowi Krawcowi kierownikowi Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność