Nagroda Poza Horyzont

Nagroda „Poza Horyzont” powstała na kanwie statuetki Jana Wnęka, pierwszego lotnika, który żył i tworzy na terenie Odporyszowa. Znany jest z budowy skrzydeł, na których oddawał kilku kilometrowe loty jeszcze w XIX wieku. Jego postać była inspiracją do stworzenia nagrody wręczanej przez Burmistrza Żabna, dla osób, które tak jak Jan Wnęk, swoimi działaniami chcą sięgnąć „poza horyzont”.

Laureatami nagrody zostali:

W 2013 roku:

– Stanisław Dudek – długoletni Radny Rady Miejskiej w Żabnie, za wkład w rozwój miejscowości Odporyszów;

– Stefan Chmura, długoletni sołtys miejscowości Odporyszów, za pracę i zaangażowanie w rozwój sołectwa;

– Andrzej Augustyński, za promocję miejscowości Odporyszów poza granicami gminy Żabno oraz wkład w rozwój sołectwa;

– Lucyna Warzecha, Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Wnęka w Odporyszowie, za troskę o rozwój placówki oraz zachowanie dziedzictwa miejscowości poprzez wybór patrona;

– Ks. Aleksander Bandura, Kustosz Muzeum Jana Wnęka w Odporyszowie, za promocję postaci Jana Wnęka i organizację Muzeum;

– Ks. Henryk Surma, założyciel Muzeum Jana Wnęka, orędownik postaci Jana Wnęka.

W 2015 roku:

– Paweł Czosnyka, za podjęcie inicjatywy i organizację Zlotów Zabytkowych Samochodów „W Cieniu Pałacu”;

– Daniel Golec, za elitarne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W 2016 roku:

– Gabriel Skiba, za podjęcie inicjatywy i organizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca LATINO CUP;

– Agnieszka Wlezień, za pracę z młodzieżą oraz sukcesy indywidualne i grupowe podopiecznych w Mistrzostwach Polski i Europy CHEERLEADERS.

– Zespół 40% BLUESA, za dotychczasową pracę twórczą, zaangażowanie w rozwój sceny muzycznej w Żabnie, wspieranie wydarzeń gminnych oprawą muzyczną oraz promocję regionu żabnieńskiego.

W 2019 roku:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza Pasierba w Żabnie, za szeroką działalność edukacyjną, profesjonalne prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowywanie młodzieży.

– Henryk Nowicki, za rozwój firmy POLAN, działalność sportową oraz wrażliwość społeczną.

– Zespół Folklorystyczny Bobrowianie, za krzewienie tradycji i kultury ludowej, za animację lokalnej społeczności i promocję gminy Żabno
poza jej granicami.

W 2020 roku:

– Zespół Folklorystyczny Otfinowianie, za wieloletnie krzewienie kultury tradycyjnej, dbanie o historię regionu oraz promocję Otfinowa i gminy Żabno.

W 2023 roku:

– phm Renata Kawula, za krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, dbanie o historię regionu oraz rozwój harcerstwa na terenie gminy Żabno

– kom. Dominik Rzepecki, za działalność charytatywną oraz podjęte działania dla dobra dzieci z Domu Dziecka w Chersoniu w Ukrainie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w obliczu wojny.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność