Uchwały i formularze

Uchwała Nr LVIII/781/23
Rady Miejskiej w Żabnie

z
dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2024.

UCHWAŁY PODATKOWE ORAZ DOTYCZĄCE INNYCH OPŁAT:

1. Uchwała Nr LVIII/780/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 Listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2024 roku.

2. Uchwała Nr LVIII/781/2023 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 Listopada r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.

3. Uchwała Nr LVIII/782/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia  29 Listopada r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2024.

4.Uchwała Nr LVIII/785/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 Listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żabno.

5. Uchwała Nr LVIII/783/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia  29 Listopada r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.

6. Uchwała LVIII/784/2023 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY:

Wpłaty za podatek rolny, od nieruchomości, leśny można dokonać na konto Banku BSR w Krakowie o/Żabno:

na indywidualny numer rachunku bankowego

(umieszczony na nakazach i decyzjach podatkowych)

Nr konta ogólne 37-8589-0006-0290-0930-4053-0002

FORMULARZE do pobrania na 2024 r.:

1. IR-1 Informacja o gruntach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

2. IN- 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

3. Informacja o lasach (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości ( obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

5. Deklaracja na podatek rolny (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

6. Deklaracja na podatek leśny  (obowiązek podatkowy od dnia 01.07.2019 r.)

ARCHIWUM 2020:

1. INRL

2. DN-1

3. DR-1

4. DL-1


ULGI W PODATKU ROLNYM:

1. Ulga z tytułu nabycia gruntu – wniosek z załącznikami
2. Ulga inwestycyjna – wniosek z załącznikami
3. Formularz do ulgi inwestycyjnej

UMORZENIA:

1. Załączniki do wniosku o uzyskanie Pomocy Publicznej de minimis
2. Załączniki do wniosku o uzyskanie Pomocy Publicznej de minimis (dla przedsiębiorców)
3. Załączniki do wniosku o umorzenie podatku


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

FORMULARZE do pobrania na 2024 r.:

– DT-1

– DT-1A

Wpłaty za podatek od środków transportowych można dokonać na konto Banku BSR w Krakowie o/Żabno:

na indywidualny numer rachunku bankowego

Nr konta ogólne: 78-8589-0006-0290-0930-4053-0040


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM:

1Informacja i załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (word)

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wniosek (.pdf)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO : od 1.02.2024 do 29.02.2024

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 rok

Nr konta bankowego dla opłat skarbowych:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Żabno

NR 20 8589 0006 0290 0930 4053 0017

 

(Przelewy zagraniczne) 

BPS SA SWIFT POLUPLPR PL
NR 20 8589 0006 0290 0930 4053 0017

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność