ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŻABNO ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami) Burmistrz Żabna przedstawił w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Radzie Miejskiej w Żabnie, Raport o stanie Gminy Żabno za rok 2023.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Żabno za 2023 rok, zgodnie z art. 28aa ust. 5 ww. ustawy zabierają głos radni oraz na podstawie ust. 6 tego przepisu mogą zabrać również mieszkańcy gminy.

Tym samym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie. Zgłoszenie to zgodnie art. 28 aa z ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, zaś mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Żabno odbędzie się 13 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 czerwca 2023r. (środa), do godziny 15:00 w pok. 18 Urzędu Miejskiego w Żabnie przy ul. Jagiełły 1.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączniku,  a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 18)

 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,m,437329,2024r.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność