Koła Gospodyń Wiejskich – pielęgnowanie tradycji i zwyczajów

Zarząd Powiatu Tarnowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – pielęgnowanie tradycji i zwyczajów”.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i lokalnych społeczności, inicjatyw których celem jest opieka nad dziedzictwem niematerialnym powiatu, identyfikacja i budowanie tożsamości lokalnej (m.in. poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tradycji kulinarnych, produktów regionalnych), promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich, upowszechniania folkloru i sztuki ludowej, tradycji kulinarnych oraz opieka nad zabytkami sztuki niematerialnej poprzez organizację wydarzeń mających na celu pielęgnowanie tradycji i zwyczajów Powiatu Tarnowskiego, rozwój i popularyzację działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tarnowskiego.

 

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/sptarnow,a,2475449,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-tarnowskiego-w-2024-ro.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2n7zm5SLTA3G3IoTqa1D8ND3sVV03jKqXKT4kkeETnZYiZzcUTm17MBds_aem_AYVYdS_5getym2ZjrDI1031jcCuLPgPNaDOqdExIEYCoTLuZKwXoksyptjRtUBrdnt3vqYbJQxcTlpxOQfCuMLO8

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność