Zarządzenie Nr 17/24 Burmistrza Żabna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w Żabnie.

Zarządzenie Nr 17/24 Burmistrza Żabna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w Żabnie.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 530)  Burmistrz  Żabna, zarządza co następuje:

 • 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. ochrony środowiska
i windykacji opłat za odpady komunalne w Urzędzie Miejskim w Żabnie

 • 2
 1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Żabno
 • 3

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

 • Łukasz Zoń                                 – przewodniczący Komisji
 • Agnieszka Ogonowska              – członek Komisji
 • Paweł Łazarz                               – członek Komisji
 • Marta Żurek-Motak                    – sekretarz Komisji
 • 4

Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 98/21 z dnia             3 września 2021 r.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

ZAŁĄCZNIK:

Nabor_na_stanowisko_urzednicze-ds._ochrony_srodowiska_i_windykacja

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność