Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór ofert konkursowych na dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór ofert konkursowych na dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na następujące zadania:

🟣 „Małopolskie Orkiestry Dęte 2024”

W ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, koncertów małego składu zespołu, spotkań, prelekcji, przeglądów).

Termin składania ofert: 23 luty br.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2400589,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

🟣 „Etno Małopolska”

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy) i pozwalające na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów ludowych połączony z organizacją wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski (np. spotkań, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, konkursów, pokazów).

Termin składania ofert: 23 luty br.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2400508,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

🟣„Zasmakuj w Małopolsce”

W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na:

organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych,
realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej, realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.
W ramach oczekiwanych rezultatów zadania przewiduje się:

organizację, co najmniej jednego wydarzenia promującego dziedzictwo kulinarne Małopolski oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne (np. szkolenia, warsztaty, spotkania, pokazy kulinarne, degustacje),
Zakup, co najmniej jednego akcesorium AGD/urządzenia kuchennego/zestawu naczyń kuchennych niezbędnego do realizacji wydarzenia promującego dziedzictwo kulinarne, o którym mowa w pkt 1, z przeznaczeniem do wyposażenia organizacji pozarządowej odpowiedzialnej za realizację projektu.
Termin składania ofert: 22 luty br.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2400741,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-kultury-s.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność