Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. melioracji, urządzeń wodnych i spraw komunalnych wybrano  Panią Patrycję Żelazo, zam. w Niecieczy

Pani Patrycja Żelazo spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

Pani  Patrycja Żelazo posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań na danym stanowisku.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność