Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych oddania w użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE  

Żabno, 8 marca 2023 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2023 r., poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych oddania w użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działki: nr 1243/2 o pow. 0,0106 ha, nr 1243/4 o pow. 2,2586 ha, części działek: nr 1240/7 o pow. 0,18 ha, nr 1240/2 o pow. 0,12 ha, 1240/11 o pow. 0,38 ha, nr 1239 o pow. 0,12 ha, położone w Żabnie oraz budynek o pow. użytkowej 282,72 m2 zlokalizowany na działce nr 1243/4 położonej w Żabnie, klasa bonitacyjna działek: Bi – 0,0106 ha, Bz – 3,0586 ha objętych KW TR1D/00046063/0, KW TR1D/00054752/0, KW TR1D/00047840/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 3,0692 ha
Przeznaczenie: działalność statutowa MLKS „POLAN” w Żabnie
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo


Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 29 marca 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność