Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE

Żabno, 22 maja 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 1498/4 o pow. 0,11 ha, położonej w Żabnie, powstałej z podziału działki nr 1498/1, ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TR1D/00046152/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,11 ha
Powierzchnia nieruchomości: 0,11 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno, przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 150,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

II.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 785/10 o pow. 0,58 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TR1D/00059348/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,51 ha, PsV – 0,07 ha
Powierzchnia nieruchomości: 0,58 ha
Przeznaczenie: działalność statutowa Ludowego Klubu Sportowego „Łęgowia” w Łęgu Tarnowskim
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo

 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 12 czerwca 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w Sołectwie Łęg Tarnowski.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność