Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Żabno, 10 lipca 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako część budynku Domu Ludowego w Otfinowie o pow. użytkowej 26,4 m2 zlokalizowanego na działce 1331/13, położona w Otfinowie, objęta KW TR1D/00080592/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: część budynku – 26,4 m2
Przeznaczenie: działalność statutowa Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – pełnienie stałych dyżurów doradztwa rolniczego
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 31 lipca 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie Otfinów.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność