Półkolonia w Żabnie

W dniach od 24 czerwca do 5 lipca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Żabnie dla 135 dzieci zorganizowano półkolonię profilaktyczno – wychowawczą, gdzie przez dziesięć dni dzieci miały zapewniony ciekawy, aktywny i bezpieczny wypoczynek.

Półkoloniści brali udział w wycieczkach:

– do Wiśnicza, gdzie zwiedzali zamek, mieli warsztaty kulinarne lub alchemiczne, szukali skarbów, korzystali z Bastionu VR, który jest nowatorską i unikatową próbą przedstawienia odległej historii przy pomocy najnowszych technologii wizualnych.
– do Jasionki, gdzie w utworzonym nieopodal Rzeszowa centrum nauki, obiekcie nowej generacji oraz przestrzeń dla umysłu, która daje tyle możliwości ile podpowie odważna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość odkrywcy. Mogli do woli eksperymentować, testować, pytać, doświadczać i rozwijać naukowe zainteresowania na do tego służących prawie 200 interaktywnych eksponatach.

– do Zalipia, gdzie uczestniczyli w warsztatach plastycznych i zwiedzali okoliczne miejsca,

– do Tarnowa, gdzie w Gym Kids rozwijali swoje umiejętności sportowe,

– do Olesna, gdzie oglądali filmy i rywalizowali w kręgielni,

– do Kolbuszowej, gdzie uczestnicy warsztatów zapoznali się z pracownią garncarską, dowiedzieli się, jak działa koło garncarskie, jakie funkcje pełniły różnorodne naczynia gliniane oraz jak je dekorowano. Każdy z uczniów samodzielnie utoczył na kole garncarskim naczynie.

Poza tym uczestnicy korzystali z krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.

W ostatni dzień przyjechali do nas strażacy, którzy przeprowadzili zabawy, trzy dmuchańce i Pani Renata z pożyczoną maszyną do robienia waty cukrowej od Koło Gospodyń Wiejskich „U Marysi” w Łęgu Tarnowskim.

Czas półkolonii był okazją do wspólnych zajęć sportowych, zabaw i integracji. Zajęcia te pozwoliły dzieciom na rozładowanie energii oraz przyczyniły się do poprawy kondycji fizycznej. Uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, uczestniczyli w pogadankach o nałogach, uzależnieniach, uczyli się panować nad złością i agresją.

 

Na zakończenie półkolonii odwiedził nas Burmistrz Żabna i Pani Kierownik ZOSSiP, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, serdecznie się pożegnali
i z uśmiechami na twarzach zakończyli wspólną przygodę. Nie zabrakło również słów podziękowań za mile spędzony czas wakacji.

 

Dziękujemy Burmistrz Żabna, Panu Tomaszowi Kijowskiemu oraz Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazanie środków finansowych na dofinansowanie półkolonii w naszej szkole.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność