W Urzędzie Miejskim w Żabnie została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2024-2025

W Urzędzie Miejskim w Żabnie została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2024-2025 z firmą „P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski” z siedzibą w Stopnicy, a jej wartość to 6 552 000,00 zł. Nowa umowa sygnowana przez burmistrza Żabna Martę Herduś oraz własciciela firmy Eco Tech Karola Wiśniewskiego zakłada nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żabno. W porównaniu do lat 2022-2023, gdzie stawka ta wynosiła 977,40 zł brutto, w nowym okresie 2024-2025 ulegnie zmniejszeniu i wynosić będzie 819,00 zł brutto. Dzięki temu zmienią się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości z 29,50 zł (w latach 2022-2023) na 27,00 zł (stawka na lata 2024-2025) – od jednego mieszkańca (nie posiadającego kompostownika). Z kolei stawka od jednego mieszkańca (posiadającego kompostownik) ulegnie zmn iejszeniu z 26,50 zł na 23,00 zł. ————————————————- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2024-2025 będzie wynosiła: 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (nie posiadającego kompostownika) – stawka dotyczy pierwszych siedmiu osób 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy ósmej i kolejnej osoby (nie posiadającego kompostownika) 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (posiadającego kompostownik) – stawka dotyczy pierwszych siedmiu osób 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy ósmej i kolejnej osoby (posiadającego kompostownik)

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność