Wyloty do rzeki Żabnicy

W związku z podpisanym porozumieniem i współpracą z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu Gmina Żabno w miesiącu listopadzie bieżącego roku przeprowadziła remont oraz konserwację istniejących wylotów do rzeki Żabnicy w miejscowości Łęg Tarnowski. Zamontowana nowa klapa zwrotna oraz odnowione pozostałe urządzenia mają za zadanie przeciwdziałać cofaniu się wody z rzeki do rowów doprowadzających wodę z terenu dróg gminnych oraz terenów przyległych. Miejsca dopływów i odpływów zostały mechanicznie oczyszczone wraz z wyprofilowaniem skarp.

Pragniemy również podziękować Władzom Zarządu Zlewni w Sandomierzu za zapewnienie wysokich standardów współdziałania, których efekty miały przełożenie na dobro Mieszkańców Gminy Żabno.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność