Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM.

Żabno, 29 listopada 2023 r.

I.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 755/43 o pow. 0,0060 ha, klasa bonitacyjna: Bi – 0,0060 ha, położonej w Niedomicach, powstałej z podziału działki nr 755/33 objętej KW TR1D/00060471/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0060 ha
Przeznaczenie: lokalizacja obiektu handlowego stanowiącego własność najemcy
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Kwartalny czynsz najmu: 300,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny kwartalnie w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT


Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 20 grudnia 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie Niedomice.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność