Rozpoczną się modernizacje obiektów infrastruktury społecznej

Otwarto oferty przetargowe dla zadań dotyczących modernizacji budynków gminnych infrastruktury społecznej, w których znalazły się: Dom Ludowy w Chorążcu, budynek biurowy Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie oraz budynek Klubu Senior + w Żabnie. Dla pierwszego zadania najkorzystniejsza cenowo oferta opiewa na 255 351,58 zł, dla drugiego jest to kwota 880 998,47 zł. Na modernizację Klubu Senior + nie została złożona żadna oferta. Gmina podejmie działania do wyłonienia wykonawcy.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność