Trwają prace na terenie gminy Żabno związane z remontem i modernizacja dróg. Obecnie w najbardziej zaawansowanym stanie wykonania są ul. Pasternik, PCK w Łęgu Tarnowskim, ul. Cmentarna w Otfinowie, ul. Szkolna w Niedomicach oraz rozbudowa drogi gminnej w Sieradzy wraz z rozbudową ścianki szczelnej. Rozpoczęły się już prace na przy rozbudowie ul. Warszawskiej w Żabnie, gdzie w pierwszej kolejności wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowa sieci, a następnie wykonane zostaną prace poszerzające nawierzchnię jezdni oraz budowa chodnika. W najbliższym czasie rozpoczną się prace na drogach gminnych w Siedliszowicach i Podlesiu Dębowym, przy ul. 3- Maja, ul. Ofiar Katynia, ul. Paderewskiego oraz  Wojska Polskiego w Żabnie, a także na ul. Jana Wnęka w Odporyszowie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność