Realizacja programu “Małopolska deszczówka” przy budynku Żłobka i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim

Zakończyła się realizacja zadania polegająca na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi –  „Małopolska deszczówka” – pn. „Dostosowanie gminnego budynku Żłobka i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wód deszczowych generowanych spływem z dachu tego budynku”.

Inwestycja objęła montaż 1 podziemnego i 4 naziemnych zbiorników na deszczówkę przy budynku Żłobka i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim.

Zbiornik podziemny może pomieścić do 10 m3 wody. W zbiorniku została zamontowana pompa umożliwiająca gospodarowanie wodą deszczową.

Przy wejściu do budynku do rynien odprowadzających wody opadowe zostały podłączone 4 naziemne zbiorniki. W zbiornikach zamontowano specjalne zawory umożliwiające podłączenie węża ogrodowego. Woda ze zbiorników będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych przy budynku żłobka i przedszkola.

Koszt całej inwestycji wyniósł 34 052,81 zł. Województwo Małopolskie udzieliło dofinansowania w kwocie 18 253 zł.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność