Modernizacja chodnika w Odporyszowie przy ul. Jana Pawła II

W Odporyszowie trwają prace dotyczące rozbudowy drogi powiatowej ul. Jana Pawła II polegającej na modernizacji istniejącego chodnika przylegającego do ogrodzenia cmentarza oraz budowie jego kontynuacji wraz z jego odwodnieniem na długości 153mb.

Modernizacja chodnika dla pieszych polega na wymianie nawierzchni chodnika oraz ścieku przykrawężnikowego. Kwota zadania wynosi 148 984,00 zł, z czego udział Powiatu Tarnowskiego to 50% wartości inwestycji.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność