Podziękowanie dla emerytów

Burmistrz Żabna Marta Herduś wraz z kierownikiem Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli Jolantą Sak złożyły podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zakończyli pracę w oświacie. Podziękowano za poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, za wrażliwość na potrzeby młodych ludzi i za wskazywanie im właściwej drogi życiowej. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń zdrowia, spokoju, szczęścia osobistego i radości z zasłużonego odpoczynku na emeryturze. Życzenia i podziękowania skierowane zostały do Teresy Jakus, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Sieradzy, Barbary Rokity, nauczycielki z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie, Marii Ludwy, nauczycielki ze Szkoły Podstawowa w Sieradzy, Doroty Dudek, pomocy nauczyciela z Publiczne Przedszkole w Żabnie oraz Marii Macko, pracownika obsługi ze Szkoły Podstawowej w Żabnie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność