Oferta organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pod nazwą „Festyn rodzinny z dala od uzależnień”

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pod nazwą „Festyn rodzinny z dala od uzależnień”

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 1 500 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 10 września
2023r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Zabno
i www.zabno.pl na okres od dnia 11 sierpnia 2023r. do dnia 18 sierpnia 2023 r. Jednocześnie informuje się, że w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Jagiełły 1 33-240 Żabno.

Załącznik:

Treść oferty

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność