Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II

W ramach Grantu 1 projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek Oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Żabno uzyskała dofinansowanie projektu w wysokości 75.000,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. W ramach Grantu 1 projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek Oświatowych” Gmina Żabno zakupiła: Tablety-44 szt. Tablet graficzny-1 szt. Monitory interaktywne-3 szt. Laptopy-2 szt. Zakupiony sprzęt został przekazany do Szkół Podstawowych dla których Gmina Żabno jest organem prowadzącym. Zakupione laptopy, monitory interaktywne, tablety będą służyć uczniom w rozwijaniu kompetencji cyfrowych.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność