Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy, Nieciecza 76, 33-240 Żabno na realizację zadania publicznego „Piknik na zakończenie wakacji z dala od uzależnień”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 2500 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 14 września 2023 r. do dnia 23 września 2023 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 21 sierpnia 2023 r. do dnia 29 sierpnia 2023 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2322438,oferta-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-niecieczy.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność