Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Gorzycanie na realizację zadania publicznego Poznajemy Małopolskę w ramach wycieczki integracyjnej do Krynicy- Zdrój połączona z pogadanką, pt. „Alkohol? To nie dla mnie – wybieram wolność!

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.)  informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich Gorzycanie, z siedzibą Gorzyce 222, 33-250 Otfinów na realizację zadania publicznego Poznajemy Małopolskę w ramach wycieczki integracyjnej do Krynicy- Zdrój połączona z pogadanką, pt. „Alkohol? To nie dla mnie – wybieram wolność!”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 2.000 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 4 września 2023 r. do dnia 30 września
2023 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 18 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2321520,oferta-kola-gospodyn-wiejskich-gorzycanie-na-realizacje-zadania-publicznego-poznajemy-malopolske-w-r.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność