Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 15 na realizację zadania publicznego „Historia, teraźniejszość, przyroda”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 2600 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 13 września 2022 r. do dnia 7 października
2022 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

ZAŁĄCZNIK

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność