Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Bobrowniki Wielkie na realizację zadania publicznego „Dzień Kobiet z KGW –  z dala od uzależnień”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich Bobrowniki Wielkie, w Bobrownikach Wielkich, ul. Bobrowska 15 na realizację zadania publicznego „Dzień Kobiet z KGW –  z dala od uzależnień”

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 3.400 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 10 marca
2024 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 18 stycznia 2024 r. do dnia 25 stycznia 2024 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

OFERTA_2024_01_19  (PDF)

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność