Gmina Żabno z nagrodą Eko Hero

Gmina Żabno została wyróżniona trzecim miejscem w plebiscycie EKO- HERO Małopolski 2023. Jest to wyróżnienie skierowane do samorządów, firm oraz proekologicznych inicjatyw, które w pozytywny sposób wpływają na środowisko oraz wpisują się w strategię ekologiczna Województwa Małopolskiego. W kategorii gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców na pierwszym miejscu uplasowała się gmina Tarnów, na drugim Czarny Dunajec, a na trzecim gmina Żabno. W zgłoszeniu, które zostało poddane ocenie przez Kapitułę konkursu, gmina uwzględniła tereny poddane rewitalizacji, tj. Park Wyspiańskiego oraz tereny rekreacyjne przy ul. Św. Jana w Żabnie. Miejsca te zostały oczyszczone i na nowo zagospodarowano w sposób przyjazny mieszkańcom. Dodatkowo na ocenę wpływ miało uczestnictwo i realizacja przez gminę programów w zakresie likwidacji azbestu w gospodarstwach domowych, programu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, programu wymiany pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne, programu monitorowania zanieczyszczeń powietrza, segregacji odpadów, edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz programu montażu instalacji fotowoltaicznych.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność