Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – podinspektor  ds. kadr, szkoleń i kultury w Urzędzie Miejskim w Żabnie wybrano  Panią Martę Żurek-Motak, zam. w Tarnowie

Pani Marta Żurek-Motak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

Pani  Marta Żurek-Motak posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań na danym stanowisku.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność