Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

“Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„Maluch+” 2022-2029

 

W dniu 03.10.2023 r. Miasto i Gmina Żabno podpisało dwie umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na utworzeniu łącznie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

8 nowych miejsc zostanie utworzonych w istniejącym Gminnym Żłobku w Żabnie mieszczącym się przy ul. Władysława Jagiełły  12 oraz 16 nowych miejsc zostanie utworzonych w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim przy ul. Zborowskiego 37.

Zadanie –projekt FERS pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w istniejącej instytucji żłobka pod adresem: 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 12
o 8 nowych miejsc”

W ramach zadania w Gminnym Żłobku w Żabnie zostało zakupione i zamontowane następujące wyposażenie żłobka  m. in. meble (np. krzesła, stoliki, krzesła do karmienia, bujaki, łóżeczka, meble do szatni, przewijak, komplety pościeli), zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć   (np. pomoce sensoryczne, edukacyjne stoliki, klocki, samochodziki, lalki, wózki, piramidki, wieże, puzzle, sortery, imitacje różnych produktów, zabawki do zabawy w piachu, zabawki interaktywne i wiele innych), kąciki i ścianka sensoryczno-manipulacyjna, wózek 6-osobowy.

Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: Utworzenie 8 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Żabnie
i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

 

Wartość zadania: 99.280,00 zł,

w tym wartość dofinansowania z UE wynosi 81.925,86 zł

wartość dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 17.354,14 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia 01.07.2023 r. do dnia 02.01.2024 r.

Rezultatem projektu będzie utworzenie 8 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku
w Żabnie dla dzieci do lat 3, które będą funkcjonowały od 02.01.2024 r.

 

Zadanie –projekt FERS pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w istniejącej instytucji żłobka pod adresem: 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Zborowskiego 37
o 16 nowych miejsc”

W ramach zadania w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim zostało zakupione
i zamontowane następujące wyposażenie żłobka 
m. in. meble (np.  szafy, półki wiszące krzesła, stoliki, krzesła do karmienia, bujaki, łóżeczka, przewijak, komplety pościeli), zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć   (np. pomoce sensoryczne, edukacyjne stoliki, klocki, samochodziki, lalki, wózki, piramidki, wieże, puzzle, sortery, imitacje różnych produktów, zabawki do zabawy w piachu, artykuły plastyczne, zabawki interaktywne i wiele innych), 2 wózki 6-osobowe.

W ramach wydatków majątkowych w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim powstanie nowy plac zabaw, który będzie dostosowany dla dzieci w wieku do lat 3.

 

Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość zadania: 198.560,00 zł z czego:

Wydatki bieżące:75.560,00 zł

w tym wartość dofinansowania z UE wynosi 62.352,11 zł

wartość dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 13.207,89 zł.

Wydatki majątkowe:123.000,00 zł

w tym wartość dofinansowania z UE wynosi 101.499,60 zł

wartość dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 21.500,40 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia 01.07.2023 r. do dnia 01.04.2024 r.

 

Rezultatem projektu będzie utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku
w Łęgu Tarnowskim dla dzieci do lat 3, które będą funkcjonowały od 01.04.2024 r.

Wzrost dostępności miejsc opieki w obu żłobkach przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi „MALUCH+” 2022-2029 umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu do instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów.

 

#FunduszeUE

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność