Etno-Małopolska w Ilkowicach

Już wkrótce Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ilkowice finalizować będzie realizację zadań w ramach programu Etno-Małopolska prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ofercie Stowarzyszenia znalazło się przede wszystkim utworzenie ludowego, dziecięcego zespołu tanecznego ukierunkowanego na kultywowanie folkloru Małopolski. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 10.000 zł, która została przeznaczona na zakup krakowskich strojów regionalnych dla dzieci. Wielogodzinne warsztaty przygotowały tancerzy do wykonania podstawowego układu „Krakowiaka”, a pierwsza prezentacja umiejętności przypadła na Dzień Edukacji Narodowej świętowany w ilkowickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny prowadzonej przez Stowarzyszenie. Kolejna odsłona tanecznego kunsztu zespołu dokonała się w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Tym razem uczestnicy zaprezentowali się już w zakupionych z dotacji strojach krakowskich. Występ został przyjęty bardzo entuzjastycznie i nagrodzony gromkimi brawami. 10 grudnia zespół ubogaci swym występem tradycyjną imprezę pod nazwą „Spotkanie z lkowicami” organizowaną w Domu Kultury w Żabnie. Projekt zmierza ku końcowi, ale zespół będzie trwał nadal, a jego przyszłość widzimy także w przedszkolakach, którzy z ochotą i zapałem stawiają pierwsze kroki w rytmie krakowiaka. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność