Zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ZAŁĄCZNIK- PDF

Rozporządzenie – termin wyborów samorządowych 2024 + kalendarz wyboczy

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność