Wyremontowano pomieszczenie pod mieszkanie ochronne

Zakończyły się prace remontowe polegające na adaptacji części budynku w Żabnie przy ulicy Świętego Jana 1, w wyniku których powstało jedno mieszkanie chronione. Prace remontowe wykonywała firma Firma Remontowo-Wykończeniowa „SKAL-REM” Paweł Moskal z Żabna. Zakres prac obejmował:  
 1. Prace remontowe i budowlane wewnątrz budynku
 2. Instalację kanalizacji sanitarnej
 3. Instalację wodną
 4. Instalację centralnego ogrzewania
 5. Instalację gazową
 6. Docieplenie stropu nad parterem
 7. Docieplenie stropu nad piwnicą
 8. Wyposażenie do montażu
 9. Schody wejściowe
 10. Podjazd dla osób niepełnosprawnych
 11. Nawierzchnie utwardzone
 12. Wyposażenie mieszkania w meble kuchenne ( koszt niekwalifikowany)
  Całkowita wartość zadania wyniosła 186 567,90 zł; z czego kwota 139 141,88 zł współfinansowana jest ze środków Rządowego Programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkalnego z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego a kwotę 47 426,02 zł stanowią środki własne Gminy Żabno. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osoby pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność