Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół

W dniu 2 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie odbyło się wręczenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach Pani Katarzynie Smolik, Szkoły Podstawowej w Sieradzy Panu Rafałowi Sikorze oraz Publicznego Przedszkola w Żabnie Pani Krzysztofie Strojewskiej. Dyrektorzy zostali wyłonieni w drodze przeprowadzanych postępowań konkursowych, a stanowiska pełnienia funkcji dyrektora zostały im powierzone od dnia 1 września 2023 r. na okres 5 lat szkolnych. Podczas spotkania wręczono również akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. W tym roku stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskała  Pani Dominika Macko nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sieradzy oraz Pani Magdalena Korus Nauczyciel Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 1.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność