Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE.  

Żabno, 22 listopada 2023 r.

I.     
Oznaczenie nieruchomości: pomieszczenia: kuchnia o pow. 19,79 m2, jadalnia o pow. 21,13 m2, sala od strony ogrodu o pow. 22,10 m2, o łącznej pow. 63,02 m2, w budynku położonym na działce nr 1034 o pow. 0,1851 ha, klasa bonitacyjna: B – 0,1851 ha, położonej w Żabnie, objętej KW TR1D/00046152/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 63,02 m2
Przeznaczenie: działalność statutowa Koła Gospodyń Wiejskich w Konarach
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 13 grudnia 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność