Wsparcie dla Inwestora

Wsparcie inwestora

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ulokowanie na terenie Gminy Żabno swojej działalności mogą liczyć na wsparcie władz lokalnych oraz wsparcie na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym, również po przeprowadzeniu inwestycji

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Podatki lokalne

Stawki podatku okreslone zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci: LINK

 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie oferuje wiele form wsparcia dla pracodawców:

  • wsparcie tworzenia miejsc pracy,
  • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Tarnowie, ul. Bema 3, dzwoniąc pod numer telefonu 14 68 82 300, a także pod adresem: https://tarnow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

FILIA Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie: Rynek 29, 33-240 Żabno, tel. 14 645 69 43

WSPARCIE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Tarnowski Klaster Przemysłowy to spółka akcyjna której celem  jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. TKP S.A. swe zasoby i kompetencje dedykuje firmom działającym na rynku od lat, jaki i tym dopiero startującym.  

Więcej informacji na stronie: https://tkp.com.pl/

 Centrum Business in Małopolska  partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, prowadzący zintegrowany system obsługi inwestorów (one – stop – shop), w ramach którego współpracują Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Głównym zadaniem  centrum jest wspieranie inwestorów zarówno zagranicznych jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski oraz wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: https://tkp.com.pl/

WSPARCIE NA POZIOMIE KRAJOWYM

 Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Więcej informacji na stronie: https://pfr.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, której celem jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność