Logo
A A | Dla słabowidzących

Uchwały i formularze

 Uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24.11.2017 r. ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

 1. Od gruntów:
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od 1 m kw. powierzchni;
 3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,21 zł od 1 m kw. powierzchni.
 5. Od budynków lub ich części:
 6. mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 7. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
 8. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,80 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
 9. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
 10. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej.
 11. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
  - budowle urządzeń kanalizacyjnych- 1,5 %

 

Do ustalenia wysokości stawki podatku rolnego została przyjęta cena żyta 51,00 zł za 1 dt. Stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych na 2018 rok wynosi 127,50 zł, stawka podatku rolnego od innych użytków rolnych wynosi 255,00 zł. Natomiast stawka podatku leśnego wynosi 43,35 zł (przyjęto ustawową cenę drewna tj. 197,06 zł za 1 m3.)

Deklarację w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2018 rok należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Żabnie do 15.01.2018 r.

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Żabnie do 31.01.2018 r.

 

 

 Formularze do pobrania na 2018 rok

>> INRL

>> DN-1

>> DR-1

>> DL-1

 

UCHWAŁY PODATKOWE ORAZ DOTYCZĄCE INNYCH OPŁAT:

 


 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2018 r.
 

  

 Podatki

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO : od 1.02.2018 do 28.02.2018 i od 1.08.2018 do 31.08.2018 r.

 

Formularze na:  2018 r.

 
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2018 rok.
  pobierz
 
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2018
  pobierz

 

  

Wpłaty można dokonać na konto w Banku BSR w Krakowie o/Żabno:

Nr konta 37-8589-0006-0290-0930-4053-0002

Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.