Logo
A A | Dla słabowidzących

Uchwały i formularze

 Uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6.11.2014 r. ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

 1. Od gruntów:
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m kw. powierzchni;
 3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,58 zł od 1 ha powierzchni;
 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,21 zł od 1 m kw. powierzchni.
 5. Od budynków lub ich części:
 6. mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 7. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
 8. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,68 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
 9. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
 10. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej.
 11. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do ustalenia wysokości stawki podatku rolnego została przyjęta cena żyta 50,00 zł za 1 dt. Stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych na 2016 rok wynosi 125,00 zł, stawka podatku rolnego od innych użytków rolnych wynosi 250,00 zł. Natomiast stawka podatku leśnego wynosi 42,1894 zł (przyjęto ustawową cenę drewna tj. 191,77 zł za 1 m3.)

Deklarację w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2016 rok należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Żabnie do 15.01.2016 r.

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Żabnie do 31.01.2016 r.

 

 

 Formularze do pobrania na 2016 rok

>> INRL

>> DN-1

>> DR-1

>> DL-1

 

UCHWAŁY PODATKOWE ORAZ DOTYCZĄCE INNYCH OPŁAT:

 


 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2016 r.
 

  

 Podatki

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO : od 1.02.2016 do 29.02.2016 i od 1.08.2016 do 31.08.2016 r.

 

Formularze na:  2017 r.

 
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2017 rok.
  pobierz
 
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2017
  pobierz

 

  

Wpłaty można dokonać na konto w Banku BSR w Krakowie o/Żabno:

Nr konta 37-8589-0006-0290-0930-4053-0002

Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.