Umowa na projekt kanalizacji w Odporyszowie

W Urzędzie Miejskim w Żabnie podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odporyszów”. W ramach umowy rzeszowska firma HTS Sp. z.o.o. uzyska m.in.: prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki techniczne na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, prawomocną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozyska pisemne zgody właścicieli nieruchomości na zaproponowany przebieg sieci, decyzje lokalizacyjne na umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach i ciekach wodnych, a także uzyska warunki techniczne zapewniające zasilanie projektowanych przepompowni ścieków. Prace projektowe mają zakończyć się do 5 stycznia 2026 roku. Umowę opiewającą na 281916,00 zł z przedstawicielem firmy projektowej HTS podpisała burmistrz Żabna Marta Herduś w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie Andrzeja Głoda. Umowa projektowa jest kolejnym krokiem, który podejmuje samorząd gminy Żabno, by w Odporyszowie powstała sieć kanalizacji sanitarnej.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność