Konsultacje, dotyczące projektów nowych statutów Sołectw Gminy Żabno oraz Miasta Żabna

Burmistrz Żabna informuje, iż w dniach od 13.02.2024 r. do 04.03.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące projektów nowych statutów Sołectw Gminy Żabno oraz Miasta Żabna.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych Sołectw oraz Miasta Żabna na temat treści nowych statutów każdego z Sołectw oraz Miasta Żabna.

Konsultacje przeprowadzana są z inicjatywy Burmistrza na podstawie zarządzeń, stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren każdego z Sołectw oraz Miasta Żabna.

W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie poszczególnych Sołectwa oraz Miasta Żabna, które najpóźniej w dniu konsultacji ukończyły 18 lat.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. sondażu internetowego:
a. polegającego na odesłaniu na adres statuty@zabno.pl, uzupełnionej ankiety, dotyczącej udostępnionego na stronie internetowej https://zabno.pl/statuty-solectw-konsultacje/, projektu statutu każdego Sołectwa.

W tytule lub w treści wiadomości należy dopisać “Konsultacje projektu Statutu Sołectwa ……………/Miasta Żabna”.

2. zapytania ankietowego:

a. polegającego na udostępnieniu formularzy ankiet w Urzędzie Miejskim w Żabnie
i wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Żabno.

Wypełnione ankiety należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego
w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

3. otwartego spotkania z mieszkańcami poszczególnych Sołectw oraz Miasta Żabna

w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie (Sala Klubowa), ul. Władysława Jagiełły 16,
33-240 Żabno,  zgodnie z poniższym harmonogramem:
a. Bobrowniki Wielkie – 15.02.2024 r. godz. 16:00
b. Ilkowice – 15.02.2024 r. godz. 17:30
c. Łęg Tarnowski – 15.02.2024 r. 19:00
d. Podlesie Dębowe – 16.02.2024 r. godz. 16:00
e. Miasto Żabno – 16.02.2024 r. godz. 17:30
f. Chorążec – 19.02.2024 r. godz. 15:00
g. Fiuk – 19.02.2024 r. godz. 16:30
h. Sieradza – 19.02.2024 r godz. 18:00
i. Odporyszów – 19.02.2024 r. godz. 19:30
j. Nieciecza – 20.02.2024 r. – godz. 16:00
k. Czyżów – 20.02.2024 r. godz. 17:30
l.  Gorzyce – 20.02.2024 r. godz. 19:00
m. Siedliszowice – 26.02.2024 r. godz. 16:00
n. Pierszyce – 26.02.2024 r. godz. 17:30
o. Janikowice – 26.02.2024 r. godz. 19:00
p. Pasieka Otfinowska – 27.02.2024 r. godz. 16:00
q. Goruszów – 27.02.2024 r. godz. 17:30
r. Otfinów – 27.02.2024 r. godz. 19:00
s. Kłyż – 01.03.2024 r. godz. 16:00
t. Niedomice – 01.03.2024 r. godz. 17:30

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji będzie powołany przez Burmistrza Żabna zespól ds. konsultacji projektów statutów sołectw w Gminie Żabno.

Burmistrz Żabna – Marta Herduś

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA ANKIET

Wypełnione ankiety należy do dnia 04.03.2024 r.:

 • złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno

lub

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie 18 – konsultacje – Bobrownniki Wielkie

Zarządzenie 19 – konsultacje – Ilkowice

Zarządzenie 20 – konsultacje -Łęg Tarnowski

Zarządzenie 21 – konsultacje -Podlesie Dębowe

Zarządzenie 22 – konsultacje -Żabno

Zarządzenie 23 – konsultacje -Chorążec

Zarządzenie 24 – konsultacje -Fiuk

Zarządzenie 25 – konsultacje -Sieradza

Zarządzenie 26 – konsultacje -Odporyszów

Zarządzenie 27 – konsultacje -Nieciecza

Zarządzenie 28 – konsultacje -Czyżów

Zarządzenie 29 – konsultacje -Gorzyce

Zarządzenie 30 – konsultacje -Pasieka Otfinowska

Zarządzenie 31 – konsultacje -Goruszów

Zarządzenie 32 – konsultacje -Otfinów

Zarządzenie 33 – konsultacje -Siedliszowice

Zarządzenie 34 – konsultacje -Pierszyce

Zarządzenie 35 – konsultacje -Janikowice

Zarządzenie 36 – konsultacje – Kłyż

Zarządzenie 37 – konsultacje – Niedomice

 

Projekty statutów sołectw – dokumenty do pobrania (wersja Word)

 1. Bobrowniki Wielkie
 2. Chorążec
 3. Czyżów
 4. Fiuk
 5. Goruszow
 6. Gorzyce
 7. Ilkowice
 8. Janikowice
 9. Kłyż
 10. Łęg Tarnowski
 11. Miasto Żabno
 12. Nieciecza
 13. Niedomice
 14. Odporyszów
 15. Otfinów
 16. Pasieka Otfinowska
 17. Pierszyce
 18. Podlesie Dębowe
 19. Siedliszowice
 20. Sieradza

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność