Umowa na budowę w Otfinowie

W ramach środków pozyskanych z programu Inicjatywy Samorządowe Województwa Małopolskiego oraz środków budżetowych samorządu Żabna zostaną wybudowane trzy odcinki nowych chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Otfinowie. Dziś w Urzędzie miejskim w Żabnie została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji: pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Otfinów, polegającej na budowie trzech odcinków chodnika” za kwotę 554 000,00 zł.

Zadanie to zostało podzielone na trzy część:

  1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku od odc.060 km 4+496.20 do odc. 060 km 4+699.39 w m. Otfinów gmina Żabno”,
  2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od odc. 085 km 0+670.00 do odc. 090 km 0+015.20 na długości 129.3m w m. Otfinów gmina Żabno”,
  3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od odc.090 km 0+043.75 do odc.090 km 0+339.42 w m. Otfinów gmina Żabno”.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność