Społeczność Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim zakończyła obchody160-lecia istnienia tej placówki

W dniu 28 maja br. zakończyły się uroczyste obchody jubileuszu 160-lecia łęgowskiej szkoły podstawowej, które zainaugurowane zostały w październiku ubiegłego roku decyzją społeczności szkolnej o realizacji projektu misyjnego „Dołóż cegłę”. Okolicznościową uroczystość zorganizowaną w budynku Kulturalno-Oświatowo-Sportowym w Łęgu Tarnowskim poprzedziła koncelebrowana przez kilku księży dziękczynna msza św., w trakcie, której homilię wygłosił ks. prałat Antoni Augustyn – wieloletni katecheta w łegowskiej szkole. Na obchody jubileuszu 160-lecia przybyli, oprócz p. Marty Herduś – burmistrza Gminy Żabno, która objęła całe przedsięwzięcie swoim honorowym patronatem, także prof. Kazimierz Wiatr – senator RP, Wiesław Krajewski – poseł RP, Łukasz Drewienkiewicz – p.o. dyrektora tarnowskiej Delegatury KO w Krakowie, Anna Mikosz – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz – starosta tarnowski, Adam Biedroń – radny powiatu tarnowskiego oraz Magdalena Kardaś-Olesińska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żabnie wraz radnymi. Nie zabrakło dyrektorów różnych placówek edukacyjno-oświatowych oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Obecny był także sołtys wsi Łęg Tarnowski – Mateusz Tokarski, jak również łęgowianie, z których zdecydowana większość to absolwenci Szkoły Jubilatki. Ta wyjątkowe święto było okazją do wspomnień, ale nie zabrakło też gratulacji i życzeń przekazanych na ręce Dyrektora – Danuty Skrabacz-Tempka. Podczas wspomnianego jubileuszowego spotkania uczniowie klasy V oraz VI zaprezentowali scenki przedstawiające historię szkoły, która nierozerwalnie łączy się z losami państwa i narodu polskiego. Dzięki temu, iż na scenie pojawiły się m.in. stare drewniane ławki oraz tornistry, a uczniowie ubrani byli w granatowe dederonowe fartuszki z tarczami szkolnymi, na chwilę powrócił klimat i atmosfera minionych lat. Wielu uczestników tej imprezy z łezką w oku oglądało scenkę przedstawiającą zbiórkę harcerskiego zastępu i z ogromnym przejęciem słuchało piosenki Płonie ognisko i szumią knieje…Wszak kiedyś, zdecydowana większość dzieci i młodzieży należała do drużyn zuchowych i harcerskich… Na scenie także wystąpili uczniowie klasy II i III, którzy zaprezentowali dwa ludowe tańce – krakowiaka oraz oberka. I zrobili to brawurowo. Ubrani w barwne stroje zawładnęli nie tylko sceną, ale także zachwycili zebraną publiczność. Równie emocjonujący był występ wokalny, podczas którego uczniowie ci zaśpiewali dwie znane i lubiane piosenki dedykując ich przesłanie wszystkim absolwentom Szkoły Jubilatki. Oprócz uczniowskich scenek nawiązujących do historii i tradycji szkoły oraz regionu, był także czas na szczegółowe opowieści o jej początkach, jak również postaciach z nią związanych. Były ponadto ciekawostki oraz opowieści o ….. popisach uczniowskich i …. kogucie. Szczegóły takie trudno znaleźć w podręcznikach do historii, a uczestniczący w spotkaniu goście mogli je poznać dzięki p. Mieczysławowi Czosnyce, który jest autorem obszernej publikacji książkowej poświęconej historii i współczesności szkoły w Łęgu. W trakcie świętowania dyrektor Szacownej Jubilatki Danuta Skrabacz-Tempka przyjęła liczne słowa uznania, okolicznościowe gratulacje i życzenia. Przekazujący je zacni Goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie szkoły dla lokalnego środowiska, wskazywali na zmiany i przeobrażenia, jakim stale podlega budynek szkoły oraz jego otoczenie, ale przede wszystkim nawiązywali do nauczania i dziedzictwa patronującego szkole Ojca Św. Jana Pawła II, akcentując wartości, które powinny być fundamentem wychowania młodych ludzi. Wyrazy uznania oraz okolicznościowe gratulacje w formie listów przekazali szkole m.in. Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, Wiesław Krajewski oraz burmistrz Gminy Żabno Marta Herduś. Natomiast prof. Kazimierz Wiatr podarował Szkole Jubilatce pamiątkowy medal. Wszystkie odebrane gratulacje, wyrazy uznania i życzenia stanowią dla społeczności szkolnej swoiste zobowiązanie, które będzie z pewnością powoli wypełniane w trakcie codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podczas wyjątkowego, bo urodzinowego spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć tortu, który ufundowany został przez Radę Rodziców działającą przy łęgowskiej szkole podstawowej. Tradycyjne świeczki na torcie zdmuchnęli Bogusław Świątek – emerytowany dyrektor raz Danuta Skrabacz-Tempka – aktualny dyrektor tej szkoły. W dniu święta udostępniony do zwiedzania został budynek szkoły. Na szkolnym korytarzu przeczytać można było życzenia skierowane przez uczniów do Szacownej Jubilatki, a otwarte sale lekcyjne zachęcały do ich odwiedzenia. Dodatkowo, na szkolnej jadalni czekał na gości słodki poczęstunek także ufundowany przez Radę Rodziców. Zwiedzający szkołę otrzymali upominki-niespodzianki – wspomniane okolicznościowe wydanie książki pt. Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim – 160-letnią Jubilatką oraz najnowsze wydanie Kuriera Łęgowskiego. Nadmienić należy, iż obie te pozycje zostały sfinansowane z budżetu Gminy Żabno. Uroczystości towarzyszyły liczne emocje, wspomnienia i rozmowy, które dotyczyły tego, co już było, ale także i tego, co przed szkołą i jej społecznością…. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim Danuta Skrabacz-Tempka podkreśla, że uroczystość 160-lecia powstania szkoły była dla całej społeczności bardzo ważnym wydarzeniem. W jego przygotowanie włączyli się zarówno uczniowie, jak i ich rodzice oraz nauczyciele różnych przedmiotów. Dodaje również, iż nie sposób docenić wsparcia organizacyjnego udzielonego przez burmistrza Gminy Żabno – Martę Herduś. Współpraca tak wielu podmiotów dała, zdaniem dyrektora łęgowskiej szkoły, konkretne efekty, które można było zobaczyć w czasie uroczystości.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność