Poznaliśmy wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego „PRO PATRIA – w hołdzie powstańcom styczniowym”

Poznaliśmy wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego „PRO PATRIA – w hołdzie powstańcom styczniowym” zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie we współpracy z Gminnym Centrum Kultury oraz Szkołą Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Żabnie. Finał konkursu odbył się 6 czerwca, a wzięło w nim udział 20 uczniów szkół podstawowych i szkoły średniej z terenu gminy Żabno. Komisja konkursowa w składzie: Paweł Węgiel – przewodniczący jury, Marta Warias i Magdalena Dziura przyznała: w kategorii uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI: I miejsce: JOANNA ŻOŁĄDŹ – ZSPiP w Ilkowicach II miejsce: TOMASZ KOT – SP w Odporyszowie III miejsce: KAROLINA TRYTKO – SP w Bobrownikach Wyróżnienie:  ZUZANNA KLICH – ZSPiP w Ilkowicach   w kategorii uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII: I miejsce: PIOTR SOBCZAK – SP w Żabnie II miejsce: WIKTORIA PTAŚNIK – SP w Niedomicach III miejsce: MARTYNA TALANDA – SP w Żabnie Wyróżnienie: OSKAR GÓRAL – SP w Żabnie w kategorii uczniowie szkoły ponadpodstawowej po przesłuchaniu 1 uczestnika Komisja nagród nie przyznała.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody za udział, laureaci także nagrody książkowe. Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś. Konkurs odbył się w ramach zadania „Żabnieńskie drogi do niepodległości” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023.   Po ogłoszeniu wyników w konkursie recytatorskim wręczono także nagrody w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Wnęka w Odporyszowie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność