Solidarni z Ukrainą – informacja OPS w Żabnie o podjętych działaniach

13 marca 2022 roku  weszła w życie ustaw o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która doprecyzowała zasady pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym przebywają na terytorium RP.

Zanim jednak weszła w życie ustawa Gmina Żabno i jej jednostki organizacyjne podejmowały działania przygotowawcze do przyjęcia uchodźców. Już 26 lutego Gmina przygotowała lokal po byłym Przedszkolu w Żabnie na ul. Wyspiańskiego, który wymagał całkowitego wyposażenia w niezbędne sprzęty pozwalające na zamieszkanie uchodźców. Pierwsza grupa została przyjęta 27 lutego. Po przyjęciu tej grupy Gmina Żabno przygotowała kolejne miejsca w Siedliszowicach i Niedomicach oraz w Łęgu Tarnowskim. Pomimo braku zewnętrznych środków finansowych na ten cel i jasnych wytycznych dotyczących możliwości odzyskania zaangażowanych środków finansowych Gmina wyposażyła wszystkie przygotowane lokale m.in. w łóżka z materacami i pościelą, niezbędny sprzęt AGD, przygotowano zaplecze sanitarne, łazienki, natryski, które zostały wykonane od podstaw (stosowne umowy ze Starostą Tarnowskim zostały podpisane przez Burmistrza Żabna w dniu
24 marca 2022 roku).

Sprawna realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz ludzi dobrej woli, którzy pomogli w doposażeniu lokali. Od darczyńców pozyskano częściowo komplety pościeli, kołdry, poduszki, garnki, patelnie, talerze, sztućce, sprzęt AGD itp.. Dzięki wspólnym wysiłkom przygotowane lokale pozwalają na  godne zamieszkiwanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych osobom, które musiały opuścić swój dom.

Obowiązkiem Gminy obok zakwaterowania jest zapewnienie wyżywienia. Od początku nasi Goście określili, że nie chcą dowozu posiłków cateringowych, lecz posiłki chcą przegotowywać samodzielnie na co pozwalają stworzone warunki mieszkaniowe. Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco wydaje produkty o długim terminie przydatności do spożycia oraz środki czystości, higieny osobistej itp., które zostały zebrane dzięki życzliwości ludzi. Ponadto przyjęto zasadę, iż nasi Goście sporządzają na bieżąco wykaz potrzebnych artykułów niezbędnych do przygotowania posiłków. Wykaz odbierany jest przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowany i dostarczany do miejsca pobytu Uchodźców. Gmina pokrywa wydatki w tym zakresie z własnego budżetu. Gmina Żabno oczekuje na środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Obok zapewnienia dachu nad głową i posiłków ustawa nałożyła na gminy szereg innych obowiązków administracyjnych, w celu zalegalizowania pobytu i możliwości korzystania z dóbr społecznych takich jak prawo do ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej dostępu do rynku pracy.

Pracownicy Urzędu Miejskiego nadają nr PESEL, koordynują lokowanie nowo przybyłych uchodźców.

Pracownicy Ośrodek Pomocy Społecznej:

– przyjmują wnioski na jednorazowe świadczenie pieniężne, na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę, które będzie wypłacane niezwłocznie po otrzymaniu dotacji

– przyjmują wnioski i organizują środki na posiłek w szkole oraz wyżywienie w przedszkolu,

– pomagają w składaniu wniosków do Sądu o ustalenie opiekunów tymczasowych dla nieletnich, którzy przybyli na terytorium RP bez rodziców, oraz przygotowują opinie  dla sądów w tym zakresie i prowadzą nadzór nad ustanowionymi opiekunami.

– rozpoznają w miejscu pobytu potrzeby Uchodźców, również tych przebywających w domach prywatnych na terenie całej Gminy,

– rejestrują przebywających na terenie Gminy Uchodźców (również przebywających przejazdem np. na 1 dzień),

– w miarę możliwości prowadzą działania informacyjne,

– udzielają pomocy i poradnictwa w zakresie załatwianych spraw urzędowych,

– udzielane jest także wsparcie psychologiczne ( na razie w języku polskim).

Uchodźcy mają również możliwość skorzystania z żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa po wcześniejszym wypełnieniu i złożeniu stosownych dokumentów. Druki znajdują się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie. Należy nadmienić, że wszystkie wnioski
i oświadczenia są dwujęzyczne natomiast należy je wypełniać w języku polskim. Pomocy w tym zakresie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomimo ogromnego zaangażowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy, z uwagi na ogromne potrzeby oraz prawne ograniczenia w zakresie zaspokajania niektórych potrzeb, jesteśmy wdzięczni ludziom dobrej woli, którzy angażują się w pomoc dla Uchodźców i odpowiadają na apele publikowane na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Żabno. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i wsparcie okazane wobec Uchodźców.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność